{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۷ مردادماه امسال ماموران پلیس آبادان از درگیری خونین چند جوان روبه روی پارک شهید منتظری مطلع شدند. ماموران با حضور در محل با خون زیادی که روی زمین ریخته شده بود، مواجه شدند و مشخص شد که دو پسر جوان به بیمارستان شرکت نفت منتقل شده اند.

این بار گُنده لات مخوف چاقو چاقو شد

ماموران خیلی زود به بیمارستان رفتند و تحقیقات پلیسی را آغازکردند که مشخص شد نادر ۳۱ ساله یکی از اراذل معروف آبادان هدف ضربه چاقو قرار گرفته است. کاوش‌های پلیس نشان از آن داشت که نادر همراه دوستانش سوار بر موتور بوده که در خیابان شهید منتظری با سه جوان قوی هیکل چشم در چشم شده اند و همین باعث شروع درگیری لفظی بین آن‌ها شده است. در ادامه این درگیری لفظی، نادر و دوستانش با سه جوان قوی هیکل درگیر می‌شوند که در این درگیری خیابانی، نادر از ناحیه گردن هدف ضربه چاقو قرار گرفته و یکی دیگر از دوستانش نیز از ناحیه کمر زخمی شده است. بررسی‌های پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران ساعت ۶ صبح دیروز پی بردند نادر روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است. همین کافی بود تا با جنایی شدن این پرونده، تحقیقات به صورت فنی آغاز شود و پرونده در اختیار ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی آبادان قرار گیرد

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها