{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

روز گذشته تصویر فاکتور یک بیمار فوتی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که ادعا شده است متعلق به بیمارستان اسلامشهر است.


تحویل ندادن بیمار فوتی به خاطر ۴.۵ میلیون + عکس

روز گذشته تصویر فاکتور یک بیمار فوتی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که ادعا شده است متعلق به بیمارستان اسلامشهر است. همچنین در شرح این ادعا آمده است که بیمارستان به دلیل تسویه نشدن هزینه‌های بیمار فوتی از تحویل جسد خودداری کرده و در ازای آن چهار شناسنامه و چهار کارت ملی خواسته است که بعد از ترخیص همراهان متوفی اقدام به تسویه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کنند. اما این اتفاق هم میسر نشده، چون متوفی فقط دارای یک فرزند دختر و عضو کمیته امداد امام خمینی است و هیچ کسی را ندارد. کاربری نوشت: «بالاخره بیمارستان هم باید هزینه هاش رو در بیاره. یک نهاد باید این نوع هزینه‌ها رو تقبل کنه.» کاربر دیگری نوشت: «صرفا نمیشه با یک ادعا توی فضای مجازی علیه یک بیمارستان که این روز‌ها درگیر کروناست جبهه گرفت».

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها