{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویر زیر متعلق به یک خانواده کلورادویی می باشد، که در نگاه چیزی جز محبت و عشق در آن دیده نمی شود!

یچ وقت از روی عکس قضاوت نکنید! +عکس

اما همیشه عکس ملاک خوبی برای قضاوت دیگران نمی باشد، چرا که پدر خانواده به جرم قتل دو فرزند و همسر باردارش اکنون در بازداشت پلیس به سر می برد.

وی به قتل دو کودک و همسر خود اعتراف کرده است، و دلیل مشخصی برای این جنایت خود بیان نکرده است.

www.dustaan.com هیچ وقت از روی عکس قضاوت نکنید! +عکس

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها