{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک زن 42 ساله انگلیسی از 28 سال پیش لنزهای تماسی چشمانش در پلک هایش مخفی شده بود

زنی که لنزهای چشمانش 28سال در پلک هایش مخفی شده بود!

یک زن 42 ساله انگلیسی از 28 سال پیش لنزهای تماسی چشمانش در پلک هایش مخفی شده بود، در حالی که او خودش خبر نداشت! او در تمام این مدت فکر می کرد که لنزها را خارج کرده است اما لنزها در زیر پلک هایش قرار گرفته بود و باعث سوزش شدید چشم وی طی 28 سال شده بود. در نهایت بعد از گذشت سال ها، او توانست لنزها را با عمل جراحی از چشمانش خارج کند!

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها