{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

گرمای بی سابقه در دره مرگ کالیفرنیا باعث پخته شدن نیمرو بر روی آسفالت شد.

سازمان ملی هواشناسی (ان دبلیو اس NWS) نوشت: جیوه دماسنج در دره مرگ کالیفرنیا به عدد ۱۲۹.۹ درجه فارنهایت (۵۴.۴ درجه سیلسیوس) رسید و گرم‌ترین دمای هوایی را که احتمالا تا کنون در زمین ثبت شده نشان داد.

رکورد این دمای هوا بعد از این که دبلیو ام او در سپتامبر ۱۹۲۲ دمای ۵۸ درجه لیبی را ثبت کرد، شکسته شد.

درست کردن نیمرو بر روی آسفالت

درست کردن نیمرو بر روی آسفالت

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها