{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

روشنک عجمیان : زندگی کردن نایاب ترین چیز در این دنیاست؛ بیشتر آدمها فقط زنده هستند …پ ن:این هم یه عکس در حالت مریضی سلامت باشید و سرزنده…

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها