{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

موج انتقادات از سفیر چین در جمهوری کریباتی {در اقیانوس آرام} که از روی کمر مردم برای عبور استفاده کرد.

رد شدن آقای سفیر از روی کمر مردم!+عکس
عکس و تصاویری از سفیر چین منتشر و توسط دیپلمات آمریکایی مورد انتقاد واقع شده که چرا از روی کمر 30 تن از مردمان کریباتی برای عبور رده شده است.
سخنگوی دولت پکن سفر را بازدید آموزشی تیم سفارت چین نامیده و انتقاد از این رفتار را تهمت خواند که از سوی دیپلمات آمریکایی مطرح شده است
1426931_137
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها