{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
اقدام کثیف چند مرد با دختربچه ۴ ساله +عکس

پلیس ایالت کنتاکی آمریکا مرد 29 ساله ای را هنگام فروش دختر 4 ساله معشوقه اش در یک پمپ بنزین دستگیر کرد.گزارش پلیس حاکی از آن است که متهم پس از مصرف موادمخدر و نوشیدنی الکلی دختر 4 ساله معشوقه اش را به پمپ بنزین آورده و با قیمتی ارزان دختر را به فروش گذاشت .
شاهدان عینی که در جریان این اتفاق بودند با تماس با اداره پلیس ماموران را در جریان ماجرا قرار دادند و درخواست کمک کردند.

زمانی که ماموران پلیس در محل حادثه حاضر شدند دختر 4 ساله برهنه ای را دیدند که توسط متهم به فروش گذاشته شده و مردان دیگر با لمس بدن دختربچه برای قیمت با متهم بحث می کنند.
اقدام کثیف چند مرد با دختربچه 4 ساله

پس از دستگیری مجرم مشخص شد که وی با مصرف موادمخدر و نوشیدنی دست به این کار زده است.

در حال حاضر متهم در زندان است تا به زودی مجازاتی برایش در نظر گرفته شود

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها