{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اگر از گاز طبیعی در خانه تان استفاده می کنید، قبض آن شاید برایتان گران دربیاید.

چگونه هزینه قبض گازمان را کم‌تر کنیم؟

در زیر راه هایی را آورده ایم تا مصرف گازتان را پایین بیاورید و در نتیجه مبلغ قبض گازتان هم پایین بیاید.

  • اگر ترموستات در خانه دارید، درجه آن را پایین تر بیاورید.
  • زمانی که در خانه نیستید، شعله ها را خاموش کنید.
  • استفاده از گرم کننده های شخصی را کاهش دهید.
  • برای گردش هوا در خانه و کاهش مصرف انرژی، درها و محفظه ها را باز نگه دارید.
  • درهای خارجی و پنجره ها را بسته نگه دارید.
  • پرده ها را در روز باز نگه دارید تا نور خورشید داخل بیاید و خانه گرم تر باشد و در شب پرده ها را ببندید.
  • برای گرم  ماندن در خانه، سویشرت و جوراب بپوشید.
  • اطمینان کسب کنید که خانه تان به خوبی عایق بندی شده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها