{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: غمگین نباشید...

پارک گردی مجری زن معروف با دامن!+عکس

ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - غمگین نباشید ...

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود … 

باورکن ...

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

ملیکا زارعی

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها