{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این وزیر نابینای تونسی به طه حسین تونس مشهور شده است.طه حسین نویسنده و ادیب معروف عرب و مصر که در دوران انور السادات به عنوان وزیر فرهنگ تعیین شد.

نابینایی وزیر 34 ساله!+عکس

رسانه های تونسی نوشتند که در کابینه پیشنهادی« هشام المشیشی» نخست وزیر ملکف این کشور نام«ولید الزیدی» به عنوان وزیر فرهنگ دیده می شود و در صورت تأیید این کابینه وی به نخستین وزیر نابینا در تاریخ دولت های مختلف تونس تبدیل می شود.

نخستین وزیر نابینا در تاریخ تونس

  • الزیدی اولین نابینای تونسی به شمار می رود که یک سال پیش از پایان نامه دکترای خود در زبان و زبان شناسی در دانشکده ادبیات و هنرها و علوم انسانی در دانشگاه «منوبه» دفاع کرد و توانست دکترا بگیرد.

دانشگاه منوبه وی را «طه حسین تونس» نامیده است.

در صورت تعیین الزیدی 34 ساله به عنوان وزیر فرهنگ این مساله یک اتفاق بی سابقه در تونس به شمار می رود.پیش از این در مصر این اتفاق افتاده بود و «انور السادات» رئیس جمهور اسبق مصر«طه حسین» نویسنده و ادیب مشهور و نابینای مصری را به عنوان وزیر فرهنگ تعیین کرده بود.

الزیدی ترجمه و بلاغت را تدریس کرده و در فعالیت های فرهنگی چندی مشارکت کرده است. وی اکنون بر فعالیت «باشگاه چشم اندازهای ادبی» در انتشارات «الثقافه» در شهر «تاجروین» در استان«الکاف» برای کمک به استعدادهای ادبی جوان اشراف دارد و نیز برنامه ادبی در رادیو الکاف تولید می کند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها