{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زندگی با کرم ۱۲.۷ سانتی متری در مغز به مدت ۱۷ سال مرد چینی را به دردسر انداخت.

کرم گذاشتن مغز این مرد به خاطر خوردن مار و قورباغه/عکس
زندگی با کرم ۱۲.۷ سانتی متری در مغز به مدت ۱۷ سال مرد چینی را به دردسر انداخت.
کرم ۵ اینچی از داخل مغز مرد ۲۳ ساله چینی بیرون آورده شد. وی از ۶ سالگی دچار کرختی در بدن خود شد، اما پس از آنکه کل بالاتنه خود را بی حس دریافت، به دکتر مراجعه کرد.
به گفته پزشکان انگل ۱۲.۷ سانتی متری در مغزش به دلیل خوردن قورباغه یا مار خام بوده است.
1434099_949
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر