{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پدر، دخترانش را تا مکتب همراهی می‌کند. برای عبور آنان از رودخانه، از تیوپ موتر استفاده می‌کنند...

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها