{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

امانوئل مکرون برای بار دوم در یک ماه اخیر به لبنان رفت.

امانوئل مکرون برای بار دوم در یک ماه اخیر به لبنان رفت. مکرون در اولین اقدام بعد از سفر به لبنان با خواننده‌ای به نام فیروز که از او با عنوان نماد وحدت لبنان یاد می‌شود، دیدار کرد.میدل ایست نیوز نوشت: فیروز مورد تحسین دیگر روسای جمهور فرانسه نیز قرار گرفته است. فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۸ نشان هنر و ادب و ژاک شیراک نیز در سال ۱۹۹۸ لژیون افتخاری را به او تقدیم کردند.

1437035_969

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها