{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آلبرت انیشتین را در نزدیکی آب هایی ناسائو ، لانگ بیچ، نیویورک میبینید. مردی که نظریه نسبیت را بیان کرد در تابستان از مطالعات فاصله گرفته و در حال لذت بردن از خورشید سال 1939 است.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها