{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ریحانه پارسا پس از طلاق از همسرش از فواید جدا شدن می گوید!

ریحانه پارسا از فواید طلاق می گوید+ عکس

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

تمام سفر های پختگی و بالغ شدن
از یک جدا شدن شروع می شود.
جدا شدن از یک عشق
جدا شدن از یک امنیت
جدا شدن از یک قدرت
جدا شدن از یک وابستگی

جدا شدن از هر آن چیزی که‌
فکر می کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد
پ.ن:متن نمیدانیم مال چه کسی است؛

 

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها