{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دیروز با حضور دانش آموزان و با رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در مدارس زاهدان و گلستان آغاز شد. با وجود محدودیت در امکانات مدارس امید است رعایت پروتکل های بهداشتی برای کنترل ویروس کرونا با دقت دنبال شود. عکس: میزان

عکسی دیدنی از یکی از مدارس زاهدان در شرایط کرونایی

700595_717

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر