{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بالغ بر ۵۷۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و بوته زارهای کالیفرنیا درگیر شعله‌های آتش هستند.

فرار خرگوش از شعله‌های آتش/عکس

2910533

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها