{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

روایت روزنامه «اطلاعات» از گران شدن پیکان در 13 شهریور 1352 را در این گزارش بخوانید.

پیکان گران شد.  میزان افزایش قیمت پیکان به شرح زیر است:

 

دولوکس 16 هزار ریال

 

جوانان 17 هزار ریال

 

کار 15 هزار ریال

 

وانت 18 هزار ریال

 

در صورت قبول تقاضای کارخانه، ژیان هم گران می شود. برای اتومبیل های ژیان 8 تا 12 هزار ریال تقاضای افزایش قیمت شده است.

yN87DUF2bsd8

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها