{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

لادن سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: عشق، انسانها را تغییر میدهد

 تعریف لادن سلیمانی از عشق + عکس

لادن سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: عشق، انسانها را تغییر میدهد

و این قانونی است که استثنا ندارد.

اگر به دنبال شفای بدون رنج و تغییر مادام العمر هستیم

تنها کاری که باید بکنیم این است که به آن موقعیت خطرناک، زشت یا حتی سوء استفاده گرایانه عشق بورزیم.

این کار همیشه آسان نیست،

اما همیشه جواب میدهد...

عشق در همه حال کارساز است...

" جهان به عشق ما محتاج است... "

جو ویتالی

در محدودیت صفر

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها