{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک پلنگ نر بالغ پس از درمان در اثر سوختگی در منطقه تالاب های گرمسیری Pantanal، در حال استراحت در کورومبا د گویاس، برزیل.

پلنگ سوخته در آتش سوزی برزیل +‌ عکس

47918247183

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها