{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

باغ و بنایی بود در محله اعیان‌نشین تهران قدیم که به خواست میرزا علی‌ اصغر خان اتابک مشهور به "اتابک اعظم"، صدراعظم توانمند و نامور قاجاریه برای اقامت شخصی بر پا شده بود. دلیل اصلی مشهور شدن این باغ به واقعه پارک اتابک در دوران مشروطه باز می‌گردد.

عکس قدیمی از پارک اتابک یا باغ اتابک

704039_383

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها