{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پرستاری که این عکس رو‌گرفته گفته: سه روز از ورود این بیمار مُسِن به بیمارستان میگذره برای درمان و در این سه روز هیچ ملاقاتی نداشته از طرف اقوام که حالش رو بپرسن(ممکنه کسی رو نداشته) ولی این کبوتر به ملاقاتش میاد هر روز، اول میاد رو تختش میشینه برای چند لحظه و بعد پرواز میکنه می‌ره...بعدا مشخص شد این مرد مسن عادت داشته توی پارکی اون طرف بیمارستان روی نیمکت بشینه و همیشه به کبوترها غذا بده

ملاقات عجیب برای یک پیرمرد در بیمارستان+عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها