{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

افسانه پاکرو با انتشار این عکس نوشت: هر روز که بیدار می شویم، خورشید زودتر از ما طلوع کرده است و این یعنی اینکه ما یکبار دیگر، دیدن زیباترین و ناب ترین لحظه زندگی را از دست داده ایم. در حالیکه هر روز بهای سنگینی برای ادامه زندگی پرداخت می کنیم، بدون لذت بردن از آن.

 افسانه پاکرو لب ساحل+ عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها