{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پلاکارد یکی از معترضان به محدودیت های کرونایی در آلمان که مدعی شده اخبار مربوط به مبتلا شدن رئیس جمهور آمریکا دروغ است.

تست کرونای ترامپ جعلی است + عکس

8372983475

3628475

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها