{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نظافتچی بی گناه توسط این گروه بی وجدان به مدت پنج روز مورد تجاوز قرار گرفت

پنج روز تجاوز گروهی به نظافتچی ساختمان

تجاوز/پلیس آمریکا 3 مرد را که به بهانه نظافت از خانه و نگهداری از دو کودک زن جوانی را مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند دستگیر کرد.

به گفته قربانی درابتدا یکی از مردان او را برای انجام کار خانه و نگهداری از دو کودک استخدام کرد اما پس از گذشت 3 روز از کار در حالی که بیهوش شده به خانه دیگری منتقل شده بود برای ساعت ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و پس از 5 روز همخوابی اجباری توانست از دست متهمان فرار کرده و خود را به بیمارستان برساند و تحت نظر پزشکان قرار بگیرد.

با شکایت و شهادت این زن جوان 3نفر به اتهام آدم ربایی و تجاوز جنسی شناسایی شدند.

در جریان بازجویی های اولیه مشخص شد که متهمان برای کشاندن زن جوان به خانه و فریب او از دو کودک دوستان خود استفاده کرده بودند.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده این تجاوز در حال انجام است

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها