{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نظافتچی بی گناه توسط این گروه بی وجدان به مدت پنج روز مورد تجاوز قرار گرفت

تجاوز/پلیس آمریکا 3 مرد را که به بهانه نظافت از خانه و نگهداری از دو کودک زن جوانی را مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند دستگیر کرد.

به گفته قربانی درابتدا یکی از مردان او را برای انجام کار خانه و نگهداری از دو کودک استخدام کرد اما پس از گذشت 3 روز از کار در حالی که بیهوش شده به خانه دیگری منتقل شده بود برای ساعت ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و پس از 5 روز همخوابی اجباری توانست از دست متهمان فرار کرده و خود را به بیمارستان برساند و تحت نظر پزشکان قرار بگیرد.

با شکایت و شهادت این زن جوان 3نفر به اتهام آدم ربایی و تجاوز جنسی شناسایی شدند.

در جریان بازجویی های اولیه مشخص شد که متهمان برای کشاندن زن جوان به خانه و فریب او از دو کودک دوستان خود استفاده کرده بودند.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده این تجاوز در حال انجام است

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها