{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زن متاهل تهرانی با این پیشنهاد عجیب سردرگم شد!

مهین زن جوان تهرانی با درخواست غیراخلاقی همسرش مواجه شد.

پیشنهاد بی شرمانه به زن تهرانی که متاهل است

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، زن جوان به نام مهین که در باغ فیض غرب تهران همراه با همسرش زندگی می‌کند، پس از تعطیل شدنش از سرکار بدون فوت وقت سراسیمه برای کمک به پلیس تهران مراجعه کرد.

این زن برای پیشنهاد خیر اخلاقی از همسرش دریافت کرده بود، لحظه ای که ماجرای این پیشنهاد بیان کرد چشم ماموران پلیس به پرونده های روی میز خیره ماند و همه را شوکه کرد.

مهین ماجرای خود را با صدای لرزان اینگونه بیان کرد: «هنگامی که ازدواج کردم زندگی آرامی داشتم و همسرم مشکلی نداشت، اما با مرور زمان او از من در خواست های عجیب و بی شرمانه ای می‌کرد.»

این زن ادامه داد: «همسرم هنگامی از محل کارش به خانه می آمد، درخواست بی‌شرمانه ای می کند. شوهرم از من می‌خواهد تا با دوستانش رابطه نامشروع بر قرار کنم اما من مخالفت می‌کردم.»

مهین با گریه افزود: «با مخالفت من همسرم عصبانی می‌شد و با توهین من را کتک می‌زد.تقریبا هرشب همسرم این درخواست بی شرمانه را از من می‌کرد، دیگر خسته شده بودم و تصمیم گرفتم برای کمک به پلیس تهران مراجعه کنم.»

بنابراین گزارش ماموران پلیس رسیدگی به پرونده این زن را در دستور کار خود قرار دادند.

منبع: رکنا

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها