{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کسانی که روی زمین می خوابند حتما این مطلب را بخوانند

روی زمین نخوابید !

دانشمندان معتقدند هنگام خواب باید حداقل 30Cm با زمین ارتفاع داشته باشید

در غیراینصورت گرانش زمین باعث پیری_زودرس ایجاد چین و چروک افتادگی اندام‌ ها میشود

خوابیدن روی زمین

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها