{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نظام جمهوری اسلامی تابه امروز سیزده انتخابات و هشت رئیس جمهور را به خود دیده است. بنی صدر که متولد استاد همدان است در زمان تنفیذ ریاست جمهوری ۴۶ سال داشت. پس از صدور رای بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر، انتخاباتی دیگر برگزار شد و محمد علی رجایی با ۴۸ سال سن و متولد استان قزوین بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. او در حادثه تروریستی ۸ شهریور به همراه نخست وزیر خود به شهادت رسید.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سومین رئیس جمهور ایران است که لقب جوان‌ترین رئیس جمهور به ایشان می رسد. رهبر معظم انقلاب در هنگام در دولت اول خود ۴۲ سال و در دولت دوم ۴۶ سال داشتند.

اما از پس رهبر انقلاب، رؤسای جمهور ایران به سمت پیرشدن رفتند، تا جایی که می توان به حسن روحانی، عنوان مسن ترین رئیس جمهور ایران را داد. او در دولت اول خود ۶۵ سال و در دولت دوم خود ۶۹  سال داشت.

حسن روحانی

حسن روحانی

حسن روحانی

حسن روحانی

حسن روحانی

حسن روحانی

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها