{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آخرین خبر از یارانه معیشتی در ماه جدید!

یارانه معیشتی بخاطره محدودیت‌هایی کرونایی اعمال شد. یارانه معیشتی به مشاغل آزاد داده می شود. یارانه معیشتی خانوارهای فاقد درآمد ثابت پرداخت می شود. یارانه معیشتی کمک جدیدی است که بار دیگر دولت تصمیم گرفت با آن برای بخشی از خانوارها کمک‌هایی در نظر گرفته شود.طبق اعلام رئیسی رئیس جمهور منتخب  یارانه معیشتی جدید به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

تیر ماه آغاز شده و باید در این ماه نیز همانند ماه‌های قبل دو یارانه واریز شود، اولین واریزی این ماه یارانه معیشتی بنزین است که باید در هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

پس از این که در آبان سال ۹۸ قیمت بنزین ۲۰۰ درصد افزایش یافت و از لیتری هزار تومان به سه هزار تومان رسید، دولت اعلام کرد که از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه‌ای به نام یارانه معیشتی بنزین پرداخت می‌کند.

همچنین گفته شد که مبلغ این یارانه به‌ازای هر نفر ثابت نیست و متناسب با تعداد خانوار تغییر می‌کند. بنابراین در حال حاضر یارانه بنزین برای یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

همچنین از دی سال ۹۸ پرداخت یارانه‌ها منظم شد. براین اساس یارانه معیشتی بنزین در روز دهم هر ماه و یارانه نقدی در روز بیستم هر ماه واریز می‌شود.

در حال حاضر در اولین یارانه واریزی تیر در روز پنجشنبه هفته آینده یعنی در روز ۱۰ تیر واریز می‌شود. همچنین به گفته سازمان برنامه و بودجه تعداد کسانی که یارانه بنزین دریافت می‌کنند حدود ۶۰ میلیون نفر است.

هفت میلیون خانوار از دریافت کنندگان یارانه معیشتی در پاییز پارسال مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا گرفتند که اقساط آن از یارانه خانوار کم می‌شود. از یارانه این ماه هفتمین قسط وام کرونا برداشت می‌شود.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده بانک مرکزی اعلام کرده که برای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید چندین بانک به دارندگان سهام عدالت و یارانه‌بگیران وام هفت میلیون تومانی پرداخت می‌کند.

بانک مرکزی گفته که متقاضیان می‌توانند از پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» وام بگیرند.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها