{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

 پلیس آمریکا مرد متهم به تجاوز را که وارد خانه یک زن شده بود را سر بزنگاه دستگیر کرد .سبک زندگی در غرب به ویژه آزادی جنسی افسارگسیخته منجر به این اعمال شده است!

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها