{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ویدیو تلخ از آخرین وداع این زن با همسرش در بخش کرونا

حامد درزی پرستار بخش ویژه کرونا با انتشار این ویدئو نوشت:این زن و شوهر عزیز به علت درگیری شدید کرونا ، زمان زیادی را در بخش مراقبت ‌های ویژه‌ی کرونا بستری بودند،زمانی که حال خانم خانواده بهتر شد ‌و داشتیم او را جهت ترخیص به بخش انتقال می دادیم ، از ما خواهش کرد که همسرش را ببیند و این دیدار تبدیل به آخرین دیدار زندگی چندین ساله شان شد.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها