{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عکس بیماران کرونایی بیمارستان میلاد تهران

کرونا به سرعت در حال همه گیری مردم ایران است. وضعیت کرونا در بیمارستان های کشور خیلی وخیم است.اگر مردم رعایت نکنند به زودی از پیک پنجم کرونا وارد پیک ششم کرونا میشویم.وضعیت کرونا در تهران خیلی قرمز است .در ادامه عکس های مریض های کرونایی بستری شده در بیمارستان میلاد تهران را مشاهده می کنید:

وضعیت بیماران کرونایی در بیمارستان میلاد تهران

کرونا

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها