{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این قانون در مشهد امروز تصویب شد!

بنا به دستور اداره محترم اماکن فروش هرگونه مانتو با طرح های فوق ممنوع بوده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد."این پیام که در فضای مجازی این اتحادیه منتشر شده تاکنون موج واکنش های گسترده به ویژه بانوان را در پی داشته است.

قانون حجاب جدید در مشهد

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها