{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بهاره رهنما دوست صمیمی اش را در آغوش گرفت

بهاره رهنما 10 آذر سال 1352 متولد شده است. بهاره رهنما همسر سابق پیمان قاسم خانی و جاری سابق شقایق دهقان بود. بهاره رهنما بعد از جدایی از پیمان قاسم خانی بات امیر خسرو که وضع مالی خیلی خوبی دارد ازدواج کرد. حاصل ازدواج بهاره رهنما و پیمان قاسم خانی دختری به نام پریا است. بهاره رهنما برای اولین بار با فیلم افعی وارد حرفه بازیگری شد.

بهاره رهنما در کنار دوست صمیمی اش

بهاره رهنما

بهاره رهنما و دختر گمشده اش

بهاره رهنما

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها