{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سرقت بی رحمانه از دو کودک اهوازی

سرقت در این روز ها خیلی زیاد شده است. سرقت موبایل در بین مردم ایران یکی از بیشترین سرقت ها است. یکی از علت های اصلی این سرقت ها فقر و بیکاری است. در این ویدیو سرقت از دو کودک را مشاهده میکنید:

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها