{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تیرباران کردن شوهر

این زن همسرش را در خیابان تیرباران کرد.علت چه بود؟

قتل! این کلمه در کشورمان به یک کلمه تکراری و عادی تبدیل شده است. قتل های زیادی در کشور رخ می دهد. متاسفانه افسردگی در کشور زیاد شده است و اعصاب ها ضعیف ، همین مسئله باعث شده است که دعوا زیاد شود و قتل های غیر عمد زیاد رخ دهد. امر.وز یک قتل دیگر توسط همسر این مرد رخ داد که در ادامه مشاهده می کنید.

فرمانده انتظامی کرمانشاه: به خاطر اختلافات خانوادگی خانمی پنج تیر به همسرش شلیک کرد و مرد پس از شلیک به بیمارستان انتقال یافت، زن در حال متواری شدن از صحنه بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها