{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شاهرخ غلامرضا پور خودکشی کرد

مه شو : شاهرخ غلامرضا پور بازیکن فوتبال و مهاجم بوشهری و همبازی مهدی طارمی در ایرانجوان شب گذشته پس از انتشار پستی در صفحه شخصی خود دست به خودکشی زد و متاسفانه جان باخت. شاهرخ غلامرضا پور با انتشار این عکس در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت : ما رفتیم ودل خیلی ها را شکستیم.دیدار به قیامت.  شاهرخ غلامرضا پور در پستی دیگر نوشت : گیرم که در باورتان ب خاک نشستم وساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه میکنید؟

شاهرخ غلامرضا پور

شاهرخ غلامرضاپور مهاجم بوشهری و همبازی مهدی طارمی در ایرانجوان شب گذشته پس از انتشار پستی در صفحه شخصی، دست به خـودکشـی زد و متاسفانه جان باخت.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها