{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این موجود هشت‌پای غول‌پیکر اقیانوس آرام است با وزن میانگین 50 کیلوگرم! این موجود علاوه بر 8 تا پا، 3 قلب و 9 تا مغز دارد؛ یک مغز مرکزی داشته و هر پا یک مغز مخصوص خودش را داراست!

هشت پای سنگین وزنی که 8 تا پا، 3 قلب و 9 تا مغز دارد+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها