{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا !؛ 3 ماه طول میکشد تا 24 هزار پنجره برج خلیفه دبی تمیز شود و بعد از اینکه تموم شد دوباره باید از اول شروع شود.

سخت ترین شغل دنیا کنار گوش شما! +عکس

Negar_16092018_192348

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها