{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یکی از جالب ترین رکوردهایی که در سال 1959 در کتاب گینس ثبت شده است. قرار گرفتن 22 دانشجو در یک باجه تلفن می باشد که تصویر آنرا مشاهده می کنید.

قرار گرفتن 22 دانشجو در یک باجه تلفن+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها