{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نام یک کروکودیل غول پیکر که 11تا12متر طول داشته (از بزرگترین کروکودیل امروزی 5متر بزرگتر بود ) و 8تن بوده و 110میلیون سال پیش زندگی می کرد اجداد کروکودیل های امروزی

کروکودیل غول پیکر با 12متر طول و 8تن وزن! +عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها