{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شیشه اشک؛ در ایران باستان، وقتى پادشاه از جنگ باز مى گشت، شیشه هاى اشک همسرانش را چک مى کرد تا ببیند کدام یک از آنها در نبود او بیشتر دلش برایش تنگ شده است.

شیشه اشک همسران پادشاهان ایرانی+عکس

IMG_20180917_142419_015

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها