{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دوستداران محیط زیست و دامپزشکان ایالت ویسکانسین، پنج سنجاب را که با دم‌هایی گره خورده از حرکت باز مانده بودند از مرگ نجات دادند.

سنجاب‌های به هم چسبیده جدا شدند +تصاویر
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها