{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در یک کافی شاپ در شهر اوزاکا ، ژاپن یک جوجه جغد به نام Fuku و یک بچه گربه به نام Marimo در کنار یک دیگر زندگیمی کنند و نماد تبلیغاتی این کافی شاپ شده اند.

زندگی صمیمانه یک جغد و گربه با یکدیگر+عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها