{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در انگلستان یک‌ کمپانی وجود دارد که خاکستر مرده ها را به کود تبدیل کرده و یک بذر درون آن ها قرار میدهد و به جای سنگ‌ قبر یک درخت بر مزار مردگان میروید!

شرکتی که خاکستر مرده ها را به کود تبدیل می کند!+عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها