{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فیلم بیماران کرونایی دراز کشیده در زمین بیمارستان

کرونا به سرعت در حال همه گیری مردم ایران است. وضعیت کرونا در بیمارستان های کشور خیلی وخیم است.اگر مردم رعایت نکنند به زودی از پیک پنجم کرونا وارد پیک ششم کرونا میشویم.وضعیت کرونا در تهران خیلی قرمز است .در ادامه فیلم مریض های کرونایی بستری شده در بیمارستان مشهد را مشاهده می کنید:

کرونا

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها