{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بهاره رهنما بعد از لاغری

تفاوت عجیب همسر اول شوهر دوم بهاره رهنما همه را متعجب کرد.

بهاره رهنما همسر دوم امیر خسرو عباسی می باشد.تفاوت عجیب بهاره رهنما و همسر اول شوهرش بسیار سوژه شد.بهاره رهنما و هوویش با هم درگیر شدند.درگیری بهاره رهنما بر سر چه بود؟بهاره رهنما امروز هم با این درگیری سوژه داغ رسانه ها شد.

بهاره رهنما در پاسخ به اتهاماتی که همسر اول امیر خسرو عباسی علیه وی مطرح کرده است، نوشت:

این روزها که جریان‌های عجیب و کثیفی علیه من و خانواده ام راه افتاده میخواهم بگویم: همسرم، تمام قد کنارت هستم و از شرافتت دفاع میکنم، بعنوان یک حقوقدان به زودی کسانی رو که به تو و شرافت و صداقت و خانواده ات توهین کردند به دادگاه میکشم تا عبرتی بشه برای سایرین به گواهی قلبم و شعورم تو از شریف ترین مردان روزگاری و من اینو به همه ثابت میکنم.

عکس همسر اول شوهر دوم بهاره رهنما

بهاره رهنما

درگیری بهاره رهنما و همسر اول امیرخسرو عباسی

بهاره رهنما همچنین با انتشار عکس سوم نوشت:

بچه‌ها رو قربانی نکنیم فکر کن حالا متوجه علت دوری همسرم از جگر گوشه اش شدید! هر بار این پدر به سمت دخترش رفته متاسفانه براش بی آبرویی و پاپوش دوخته شده!  مهر و لبخند این بچه رو ببینید اگر پدرش اون آدم وحشتناکی که مادش میگه هست پس چطور انیس انقدر عاشقانه دوستش داره؟

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها