{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • هورالعظیم بار دیگر شعله‌ور شد

    آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم که چند روز قبل با بالگردهای آبپاش ایرانی خاموش شده بود مجددا شعله ور شده و دود آن شهرهای خوزستان را تحت تاثیر قرار داده است