{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • آخرین خبر از قیمت ها در بازار مسکن

    کارشناس بازار مسکن در مورد وضعیت فعلی بازار و پیش بینی قیمت در ماه های آینده خبر داده است.آخرین وضعیت قیمت در بازار مسکن در این خبر اعلام شده است

  • کاهش قیمت در بازار مسکن متوقف شد!

    روند ریزشی قیمت مسکن در شهر تهران پس از ۲.۵ ماه که حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده بود از ابتدای بهمن ماه متوقف شده و در عین حال تمایل برای فروش نیز ۹ درصد کاهش یافته است.

  • قیمت های غیر منطقی در بازار مسکن+عکس

    با توجه به قیمت پیشنهادی بازار مسکن در روزهای اخیر بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت با قیمت‌های پیشنهادی عجیب و غریب از سوی مالکان ارائه شده‌اند.